Vinarija Top Vinaris- Rečka

Vinarija Top Vinaris- Rečka Vina

Vinarija Top vinaris se nalazi u selu Rečka blizu Negotina.
Kao i kod većine domaćinstava i u ovom kraju vinogradarstvo i vinarstvo je duga tradicija i posao od kog se nekada jajo dobro živelo.

Danas se obnavljanjem i osavremljenjavanjem vinarstva vraćamo tradiciji proizvodnje kvalitetnih i vrhunskih vina.

Proizvodimo godišnje oko 15.000 litara vina i to Crnu tamnjaniku, Burgundac, Kaberne sovinjon i Rizling


Kontakt:
+381 (62) 456 525
+381 (60) 357 4802
+381 (19) 534 039