Vinarija Vimmid - Vidrovac

Matalj vinarija Vina

Vinarija "Vimmid" se nalazi u Negotinskom vinogorju u selu Vidrovcu. Od 2010. godine se bavi proizvodnjom vina i alkoholnih pića. Proizvodnja vina se oslanja na savremene tehnologije i kontrolisanu fermentaciju sa osvrtom na tradicionalne metode u dobijanju vrhunskih vina. Vinarija "Vimmid" ima 5,5h vinograda na jugoistočnim padinama brda Bukova, 4km udaljeno od Negotina. Podignuti su novi zasadi vinove loze, takođe u Negotinskom vinogorju
Cilj naše proizvodnje je dobijanje vina sa autohtonim karakterom Negotinske Krajine.

Kontakt:
+381 (62) 514 995
+381 (63) 11 86 952
www.vimmid.com
vinarijavimmid@gmail.com